در این چدول ما به مقایسه کلاچ اتوماتیک و گیربکس اتوماتیک پرداخته ایم